Równowaga życia – część I: Gdzie przebywa Twoja świadomość?

Istnieją cztery podstawowe miejsca skupienia świadomości, które są dla nas naturalne. Jednak czasami dajemy się uwięzić na długie lata w pierwszych trzech. Dlatego każdy z nas powinien umieć odnaleźć siebie w nich, żeby rozpoznać gdzie znajduje się jego świadomość.

I Miejsce. Świadomość wewnętrzna.

Żyje ogromna ilość ludzi uwiązanych na tym poziomie. Świadomość wewnętrzna więzi ich wtedy w ciele, w wewnętrznych problemach, obawach, zmartwieniach, lękach, w poczuciu zdrady, zemsty, gniewu, winy. To często ludzie, którzy przebywają długie lata w stanach lękowych, depresyjnych, a zewnętrzny świat ich przeraża, jest problemem, z którym nie można sobie poradzić. Zamykając się w wewnętrznym świecie czują się bezpieczni, bardzo rzadko interesują się innymi ludźmi, światem zewnętrznym, bo muszą pilnować swojego życia i o nie walczyć. Zazwyczaj są to stany przymusowe, kiedy człowiek jest skazany na walkę o byt, zarabianie na podstawowe potrzeby życiowe. Często ludzie ci są przerażeni, nie mogą wytrzymać tego, co widzą na co dzień, czasem uciekają ze swojego kraju. Dla nich poziom świadomości wewnętrznej jest jedynym schronieniem, jakie mogą znaleźć. Nie obchodzi ich życie innych ludzi, zmian, które dzieją się obok nich. Są skupieni wyłącznie na odczuwaniu swojego życia i swoich problemów, czy dam radę, czy będę miał pracę, czy będę miał za co żyć.

II Miejsce. Świadomość zewnętrzna.

Są w nim uwięzieni ludzie, którzy nie potrafią żyć w swoim świecie wewnętrznym, z powodu braku zainteresowania sobą, różnego rodzaju wewnętrznych lęków, obaw, niskiego poczucia wartości. Uciekają wtedy w zewnętrzny świat i skupiają się na życiu rodziny, społeczności, miasta, państwa. Skupiają całą swoją uwagę na życiu społeczności religijnej albo politycznej. Obydwa te zewnętrzne kierunki wciągają ludzi na długie lata. Ale są też inne, niektórzy skupiają się wyłącznie na sporcie, żyją wtedy wynikami, meczami, pucharami, rozgrywkami. Łączą ich wszystkich skrajne emocje, które doprowadzają do wojen religijnych, politycznych, albo klubowych. Tak samo wciąga świat kina, muzyki, sztuki, mody, one są wielopoziomowe, bardzo rozbudowane, dla wielu ludzi jest to jedyny świat, jaki istnieje. Wśród nich jest osobna grupa, dla której życie życiem prywatnym gwiazd kina, muzyki i sportu jest głównym zainteresowaniem. Wszystkie te zewnętrzne światy są ogromnie pociągające, co zniechęca nas do powrotu do świata wewnętrznego.

III Miejsce. Odmienne stany świadomości.

Każdy z nas doświadcza go głównie podczas snu, ale też w stanie gorączki, czy zamarzania, podc zas zażywania leków psychotropowych, albo w upojeniu alkoholowym. To może być również stan hipnozy lub regresu hipnotycznego, albo trans, który powstaje podczas ceremonii szamańskich, czy też trans religijny. Zaliczają się do nich również stany spowodowane ayahuascą, grzybami halucynogennymi lub kaktusami halucynogennymi. Obecnie jest coraz więcej ludzi poszukujących takich stanów, co pokazuje ogromne zainteresowanie stronami internetowymi, które się tymi tematami zajmują. Wśród nich są osoby doświadczające podróży pomiędzy światami, OOBE, rozmawiające z innymi cywilizacjami, tzw. obcymi, UFO, albo mają przekazy channelingowe.

Te odmienne stany świadomości powodują ogromną zmianę w naszej osobowości, zaburzając relacje ze świadomością wewnętrzną i zewnętrzną, wprowadzają chaos, pomieszanie i zagubienie w życiu.

IV Miejsce. Świadomość duszy.

Jest najbardziej zapomnianym i wypartym, a jednocześnie najbardziej naturalnym i pożądanym stanem świadomości. Był oczywisty dla nas w dzieciństwie, urodziliśmy się w nim, a później zaczęliśmy uciekać do świata zewnętrznego lub wewnętrznego, na skutek różnych problemów. Tymczasem zdrowy człowiek powinien w nim przebywać jak najdłużej. Wszystkie stany świadomości powinny być zrównoważone, stan świadomości duszy powinien sta ć się dominujący. Dlatego musimy go odzyskać, przywrócić.

4 kroki, które pozwolą nam odzyskać IV poziom świadomości:

Pierwszy z nich jest najtrudniejszy i dla większości ludzi nie do przekroczenia. Polega na zrozumieniu, że z Bogiem nie łączy nas Biblia, Koran, ani Talmud, Jezus, jego matka, papież, biskup, ksiądz. Z Bogiem łączy nas tylko dusza, tak było, jest i będzie. Po to została stworzona i po to była nam przez Boga dana, jako główne narzędzie połączenia z Nim.

1. Postaw duszę w centrum swojego życia.

Pierwszym krokiem na drodze odzyskania świadomości swojej duszy, jest postawienie jej w centrum swojego życia. Niech całe życie kręci się obok niej, postaw ją w to miejsce, które łączy ciebie z Bogiem.

2. Daj jej zgodę na prowadzenie.

Drugim krokiem jest danie zgody swojej duszy na prowadzenie w życiu. Żeby to było możliwe, musisz stworzyć związek ze swoją duszą, nauczyć się ją słyszeć, a później zaakceptować, że to, co słyszysz, jest najlepszym rozwiązaniem w twoim życiu. To jest twój wewnętrzny doradca i nauczyciel, a informacja, która pochodzi od duszy, jest do ciebie idealnie dopasowana i właściwa.

3. Realizuj jej wskazówki.

Trzeci krok to podążanie za głosem swojej duszy. Nie wystarczy tylko ją usłyszeć i zrozumieć, trzeba jeszcze za nią pójść, zacząć realizować to w życiu i wprowadzać zmiany na różnych płaszczyznach i poziomach. Kiedy zacząłeś już wprowadzać te zmiany, zgodnie ze wskazówkami duszy, zacznij obserwować to, co powstało.

4. Obserwuj pozytywne zmiany.

Czwarty krok, to przyjemność podążania za duszą i przyjemność obserwacji zmian.

Odzyskanie 4 stanów świadomości nareszcie stworzy nas pełnymi ludźmi, pozwoli nam w pełni postrzegać tą rzeczywistość, w której żyjemy. Nasze dusze dają nam życie i świadomość, która rozwija się w czasie pobytu w tym świecie. Im dłuższy czas pobytu (im więcej żywotów), tym bardziej rozbudowaną świadomość posiadamy. Kiedy dusza kończy pobyt w tym świecie i wychodzi z niego, to życie tutaj kończy się, a nasza świadomość staje się małym fragmentem świadomości duszy.

Obserwujemy, że świat próbuje się zmienić wprowadzając coraz to nowe rewolucje. Jednak on się nie zmieni na skutek rewolucji technicznej, kulturalnej, informacyjnej, genetycznej. Jedyna zmiana, jaka jest możliwa, to zmiana wewnętrzna, ewolucja duchowa, skierowana na poznanie duszy i jej miejsca w życiu.

Aleksander Deyev