4 genetyczne modele naszych ciał - Zmiana na Ziemi

Moja droga część XX: 4 genetyczne modele naszych ciał

Kiedy Dusza wchodzi w 3-cią gęstość naszego ziemskiego świata, ma do wyboru 4 rożne genetycznie modele ludzkiego ciała. Spróbuje pokazać wam z czego muszą wybierać nasze Dusze tak jak to zobaczyła moja Dusza.

Pierwszy genetyczny model ludzkiego ciała powstał na zamówienie na początku pierwszego roku szkolnego ziemskiego matriksu, 60 tys.lat temu. Było to ciało doskonałe, maksymalnie dopasowane do istniejących warunków na Ziemi.  Ludzie posiadali wtedy idealne zdrowie i niezwykłe zmysły. Byli idealnie dopasowani do życia w ziemskim środowisku. Żyli w zgodzie z głosem swojej DUSZY, a także w zgodzie z DUSZAMI lasu, rzeki albo jeziora, zwierząt, ryb i ptaków, a głównie żyli w zgodzie z DUSZĄ Ziemi.
Główną cechą ich ciała było posiadanie oprócz dwóch nici zwykłego DNA, czterech dodatkowych nici energetycznego DNA. Rola tych dodatkowych nici była bardzo ważna w stworzeniu tak rozbudowanych zmysłów, a także w utrzymaniu ich ciał w idealnym zdrowiu fizycznym i psychicznym. Te energetyczne nici usuwały w 100%, natychmiast, mutacje i uszkodzenia powstające w fizycznych niciach ludzkiego DNA. Co pozwoliło unikać chorób i mutacji w ciele, dało im to możliwość na długie i zdrowe życie. Żyli w małych grupach w lasach, nie budowali miast, źle się czuli w dużych społecznościach. To wszystko nie pozwoliło matriksowi nimi sterować.

Powstała konieczność wprowadzenia genetycznych zmian i zbudowania drugiego modelu dopasowanego do wymagań ziemskiego matriksu. Pierwszy i drugi wzorzec genetyczny były stworzone przez 4 pozytywne rasy obcych, które w tym czasie byli opiekunami ziemskiego matriksu.

Drugi uproszczony model zmienionego ludzkiego ciała, który powstał 40 tys.lat temu posiadał tylko dwie nici energetycznego DNA, co pozwoliło na naprawy tylko w 70% mutacji i zniekształceń DNA w ciele fizycznym. Skróciło to długość życia, powstały nieuleczalne choroby. Mutacje narastały z pokolenia na pokolenie, stworzyły nowe nieznane wcześniej choroby.
Zanikły niezwykłe zmysły, powstał lęk przed nieznanym, tym czego nie rozumieli, przyrodą, kosmosem. Ludzie zbierali się w duże społeczności. Zaczęły powstawać pierwsze miasta, rzemiosło, nauka, medycyna, handel.
Matriks zaczął nareszcie kierować świadomością dużych społeczności ludzi.

Następny, trzeci model ciała genetycznego powstał 16 tys. lat temu w czasie okupacji Ziemi przez Szaraków i Reptylian. Była to zmiana najbardziej destrukcyjna dla ludzkości. Zablokowano wszystkie zdolności pozazmysłowe. Zrozumienie świata oparło się na zmysłach wzroku, słuchu i dotyku. Wprowadzili zmiany w ludzką psychikę i emocje. Wzmocnili lęki, spotęgowali wewnętrzny gniew, zazdrość, pożądanie, fanatyzm. Zniknęła świadomość posiadania naszej Duszy, Duszy przyrody i Ziemi. Świat stał się materialny. Zatriumfował kult siły i wojny. Zaczęli walczyć o wszystko o ziemie, złoto, niewolników. Świat zdominowały światowe religie oraz wojny religijne.
Pozostała tylko jedna nić DNA energetycznego, która była wstanie naprawiać tylko 30% uszkodzeń i mutacji w ludzkim DNA. Mutacje stały się powszechne, powodując różne przewlekłe choroby fizyczne i psychiczne trwające całe życie.

Ostatnia najbardziej niezwykła, czwarta zmiana DNA powstała 3 tys.lat temu. Jeśli z pierwszego modelu genetycznego korzysta 20% populacji ludzkości, z 2 i 3 modelu po 40% populacji, to z 4 modelu zaledwie 0.1% populacji. Ta modyfikacja DNA powstała na zamówienie Reptylian do stworzenia rasy panów. Od 3 tys. lat rządzą naszym światem. Wśród nich byli królowie, imperatorzy, dyktatorzy wszystkich wielkich i małych państw, prezydenci, politycy i bankierzy. Obecnie to najbogatsi ludzie świata. Są nietykalni, wspierani przez osoby posiadające trzeci model genetyczny ciała. Posiadają niezwykłe zdolności dopasowania się do zmian na świecie, niezwykłą potrzebę stałej dominacji. Całkowicie została wymazana zdolność empatii w zamian powstało poczucie ogromnej siły przetrwania za każdą cena.

Dla mojej Duszy atrakcyjnym wydawał się pierwszy model ciała, które w końcu wybrała. Jak zwykle w życiu bywa wszystko z bliska wygląda inaczej. Po ubraniu tego ciała zrozumiała, że z 4 nici energetycznego DNA działają tylko 2 i to z wielkim trudem, przyczyną było kosmiczne promieniowanie przez, które Ziemia przechodziła ostatnie 20 tys. lat. Promieniowanie najbardziej uszkodziło ten model ciała na poziomie genetycznym. Wyszliśmy razem z Ziemią z resztek tego promieniowania prawie 30 lat temu. Daje to nam ogromną szansę na obudzenie uśpionych w nas dwóch pozostałych nici DNA oraz przywrócenie idealnego stanu naszego ciała i naszych zapomnianych niezwykłych zdolności.

Aleksander Deyev