Czym jest prawdziwa duchowość? - Zmiana na Ziemi

Moja droga – część XII: Czym jest prawdziwa Duchowość?

Opowiem wam jak temat Duchowości widzi moja Dusza. Twierdzi, że ludzkość w większości nie jest zainteresowana rozwojem duchowym. Tylko 5% zajmuje się prawdziwą duchowością, a 30% pseudo duchowością. Pokaże wam różnice.

Prawdziwa duchowość dla mojej Duszy powiązana jest z zakończeniem 2 roku szkolnego, który trwał prawie 25 tys. lat w szkole ziemskiego matriksu. Dlatego widoczny jest wzrost i nasilanie poszukiwań prawdziwej drogi duchowej zmiany i transformacji przed końcowym egzaminem. Z obecnych 5% w ciągu najbliższych 30 lat ilość ludzi powiązanych z prawdziwym duchowym rozwojem gwałtowne wzrośnie. A za 50 lat spadnie znów do 5%.

Prawdziwa duchowość przypomina nieustający głód wiedzy. Uporczywe szukanie i ogromne wewnętrzne zapotrzebowanie na codzienne tworzenie procesu zmiany, pozwalającego na powolne wychodzenie ze struktur matriksu. Odzyskanie prawdziwej wolności i niezależności od ograniczeń mentalnej tępoty i ciasnoty, wszechstronnej kontroli świata matriksu.

Ta duchowość jest tylko i wyłączne głębokim procesem wewnętrznym. Nie potrzebuje stworzenie jakichkolwiek rozbudowanych zewnętrznych struktur w stylu szkół, warsztatów, terapeutów i dyplomów.

Prawdziwa duchowość to gotowość spłacenia wszystkich długów zaciągniętych w relacjach z różnymi osobami, w rożnych żywotach, w czasie trwania roku szkolnego w matriksie. Zrywanie zależności i przywiązania ze wszystkim na czym zwykle zależy ludziom, w tym świecie. To jedyna możliwość iść dalej.

Wychodzenie z matriksu jest procesem ogromnego karmicznego zmęczenia powiązanego z nieustannym i nieskończonym błądzeniem w iluzjach obecnego świata matriksu. Prawdziwa duchowość powstaje w nas w momencie umierania lęku przed śmiercią. Wynika ze zrozumienia nieśmiertelności naszej Duszy i nieskończoności podróży, w której jesteśmy od tak dawna.

W końcu duchowość, to proces wychodzenia i dorastania z naszej ograniczonej ludzkiej mentalności bycia tylko człowiekiem.

Prawdziwa duchowość jest w 100% oparta na połączeniu i współpracy ze swoją Duszą. Jest długim procesem powolnego przesiąkania wibracją naszej Duszy, stwarzania nierozerwalnej więzi z nią. Zawsze wychodzimy z matriksu jako całość, jako jedna osobowość.

Celem tej duchowości jest zamknięcie obecnego cyklu naszego rozwoju ewolucyjnego i rozpoczęcie następnego nowego cyklu. Uświadomienie sobie naszej nieograniczoności, w nieskończonej podróże przez Wszechświat. Podróży przez inne galaktyki i inne cywilizacje istniejące na rożnych poziomach rozwoju i w rożnych wymiarach.

To wszystko przed nami i czeka na nas.

Aleksander Deyev