Kiedy Dusza zaczyna świecić? - Zmiana na Ziemi

Moja droga część XIX: Kiedy Dusza zaczyna świecić?

Kiedy natarczywie szukamy kontaktu ze swoją Duszą to w pewnym momencie Dusza odpowiada. Powoli ostrożnie zaczyna komunikować się z nami. Tak się dzieje, kiedy ona osiąga określone wibracje. Mówi się wtedy, że Dusza zaczyna świecić. Jednak jest to możliwe tylko wówczas, kiedy człowiek zbuduje odpowiednią relację, właściwy udany związek z nią. Im częściej jej dotykamy w swoim codziennym życiu, im w większej zgodzie z nią żyjemy, tym bardziej te wibracje się podnoszą.

Kiedy Dusza zaczyna świecić, to zaczyna być zauważalna przez Boga pośród stałego nieskończonego pół mroku, w którym żyjemy. Dostaje wtedy od niego wyjątkowe wsparcie i ochronę, nazywam to częścią Duszy Anioła albo oprogramowaniem.

Nasze codzienny relacje z Duszą wspierają jej wibracje. Im one są wyższe, tym szybciej Dusza przechodzi od niżej wibrujących źródeł do źródeł wyżej wibrujących, korzystając z ich wsparcia. Połączenie z wysoko wibrującym źródłem, może pozwolić jej przejawiać się w wyjątkowy sposób na wielu poziomach w naszym codziennym życiu.

Każde grupowe działanie wtedy jest zaprzeczeniem działania naszej Duszy, ona ma indywidualną drogę, której nikt obok nas nie powieli. Podążanie za jakimkolwiek liderem, oddala nas od własnej Duszy, osłabia kontakt z nią i zaniża jej wibracje.

Nawet tworzenie wspólnej tzw. nowej cywilizacji na zewnątrz jest iluzją. Każda nowa cywilizacja powstanie indywidualnie wewnątrz nas, w relacji z naszą Duszą. Powstanie cywilizacja nowych ludzi, którzy ją stworzyli w sobie, ludzi połączonych ze swoją Duszą, która reprezentuje Boga. Dusza nigdy nie reprezentuje tylko samej siebie, jest jego małą częścią i przejawieniem Boga w nas.

Każda droga do nowej cywilizacji na Ziemi przebiega przez naszą Dusze.

Aleksander Deyev