Każdy człowiek jest domem Duszy - Zmiana na Ziemi

Moja droga część XV: Każdy człowiek jest domem dla Duszy

Pierwsze Dusze powstały w trzecim cyklu Wszechświata, to znaczy, że Wszechświat potrzebował ogromnej ilości czasu, żeby dorosnąć do stworzenia pierwszej Duszy, można powiedzieć pierwszego modelu, wzorca. Od tamtego momentu Dusze powstają masowo.

Każdy człowiek jest domem dla Duszy, przebywając w naszych ciałach subtelnych, czuje się bezpieczna. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ciała subtelne, z powodu określonych zmian w naszym życiu, przede wszystkim emocjonalnych, zaczynają być nieodpowiednim dla niej środowiskiem. Taka sytuacja powstaje z powodu zanieczyszczenia naszego ciała subtelnego nisko wibracyjnymi energiami gniewu, dumy, zazdrości, głupoty, pożądania i strachu. Im więcej jest tych emocji, tym bardziej negatywne stają się warunki dla przebywania Duszy. Kiedy tych emocji jest zbyt dużo, zmuszają Ją do wychodzenia poza ciała subtelne. Dusza wychodząc poza nie, staje się łatwym łupem, traci ochronę. Wtedy zachodzi możliwość, że może być porwana przez różne istoty, dla których jest ogromną wartością, może być ściągana do niższych warstw astralnych. Kiedy tak się dzieje, powoli traci połączenie ze swoim źródłem. Im niżej schodzi, tym mniej połączeń zostaje. Wtedy powstaje głód energetyczny, który powoduje cierpienie i otępienie emocjonalne Duszy. Zaczyna wpadać w letarg, tym silniejszy, im dalej od nas się znajduje.

Życie Duszy jest ograniczone jedynie długością naszego Wszechświata. Jednak jakość jej życia i jakość informacji, które zbiera, zależą od tego, w jakich relacjach z nami żyje. Każda Dusza ma swoją osobowość, swoją historię, którą mogłaby nam odpowiedzieć. Ta historia trwa czasami od wielu miliardów lat i wielu Wszechświatów. Dlatego Dusze niektórych ludzi są unikalne, bo zebrały wiedzę, mądrość i wspomnienia z wielu poprzednich Wszechświatów, w których istniały.

Aleksander Deyev