Świat - szkoła Dusz - Zmiana na Ziemi

Moja droga część XIV: Świat – szkoła Dusz

Dusze tworzą osobowość, poprzez zbieranie doświadczeń, które nabywają w odpowiednich szkołach. Tymi szkołami są poszczególne światy stworzone sztucznie, konkretnie pod potrzeby nauki Dusz. Ziemia jest także taką szkołą. Dusze się tutaj uczą, zdobywają doświadczenie, tworzą swoją nową osobowość, kończą klasy, zdają egzaminy i odchodzą.

Rok szkolny trwa średnio do 25 tysięcy lat. Każda Dusza musi skończyć sześć podstawowych klas w światach podobnych do naszego. Potem ma możliwość ukończenia dodatkowych trzech klas. To jest coś jakby wykształcenie średnie i wykształcenie wyższe. Wykształcenie wyższe nie jest obowiązkowe. Każdy etap edukacyjny, każdy rok szkolny kończy się egzaminem, sprawdzeniem czego nauczyła się Dusza i jak potrafi zebraną wiedzę wykorzystać.

O wyborze szkoły podstawowej, czyli klas/światów, w których Dusze się uczą, a co za tym idzie o kierunku doświadczeń decyduje źródło, z którego pochodzi dana Dusza. Źródło jest jakby rodzicem, który posyła dziecko do szkoły. Dopiero na etapie 7, 8 i 9 klasy, czyli szkoły wyższej Dusza sama decyduje o wyborze światów, czasie i kierunku doświadczania/nauki. Jest wówczas niezależna od źródła. Może podróżować po wszechświecie, zbierać doświadczenia, wykonywać zadania wedle misji, którą sobie obrała. Trwa to miliardy lat. W tym czasie może przechodzić do innych źródeł, może się wcielać w wysoko rozwiniętych światach/cywilizacjach. Są takie światy, które wymagają przynajmniej średniego lub wyższego wykształcenia Duszy.

Sumując. Ziemia jest jednym ze światów, w którym uczą się Dusze, bo rozmawiamy cały czas o Duszach, nie o ludziach. Kiedy Dusza stwarza świadomość/osobowość, procesy uczenia się muszą z tym współpracować. Dusze, które przechodzą procesy w światach/ klasach pierwszej do czwartej, są Duszami prostymi, niezbyt subtelnymi. One nie rozróżniają niuansów istnienia. Traktują wszystko w kategoriach przysłowiowej bieli lub czerni. Dopiero na etapie piątej, a przede wszystkim szóstej klasy Dusze wchodzą na wyższy poziom. W szóstej klasie Dusze mocno interesują się kontaktem z wcieleniami. Jest to uzasadnione, ponieważ zbliża się czas egzaminów.

Fragment wywiadu S. Sadowskej z A. Deyevem