Źródło, Dusza, człowiek i energia Boga - Zmiana na Ziemi

Moja droga – część XIII: Źródło, Dusza, człowiek i energia Boga

W naszym Wszechświecie istnieje wiele źródeł, każde z nich odbiera część energii Boga. Jest ona potężna, dlatego została podzielona na mniejsze części. Każde źródło odbiera mały kawałek energii boskiej. Od najcięższych (źródła nisko-wibracyjne), do najbardziej subtelnych (źródła wysoko-wibracyjne). Źródła zawierają w sobie setki miliardów Dusz. Liczba Dusz zawierających się w danym źródle zależna jest od jego wibracji.

W każdym źródle istnieje coś takiego jak rdzeń, kosmiczny kamerton, który odbiera i przekazuje wibracje Boga. Jest to skomplikowany proces, gdzie zaangażowana jest ogromna liczba Dusz. Źródło również przechodzi procesy ewolucji ku wyższym wibracjom. Ma to bezpośredni związek z doświadczeniem Dusz, które są do niego podłączone.

Siła energii/informacji, którą przekazuje Bóg jest tak potężna, że jedna Dusza nie byłaby w stanie jej przyjąć – spłonęłaby. Dlatego przepuszczanie jest rozłożone na setki miliardów Dusz. Bóg przekazuje energię źródłu, ono Duszy, a ta przekazuje ją pojedynczemu człowiekowi, pojedynczej świadomości. Zatem: nie da się połączyć z Bogiem bez pośrednictwa Duszy. Im wyżej wibracyjna Dusza, tym większą ilość informacji/energii boskiej dostaje człowiek. Dzieje się tak dlatego, że Dusza dostaje informacje od swojego źródła i od wszystkich źródeł o niższej wibracji.

Każda Dusza, która przepuszcza energie Boga pracuje dla Niego. Dusza jest bezosobowa, w momencie gdy stanowi rdzeń danego źródła. Jest jego integralną częścią i przez źródło służy Bogu. Bezosobowość Duszy wiąże się ze zrzuceniem z siebie wszystkich doświadczeń, a więc osobowości, którą doświadczenia w niej tworzą. Czyni tak dlatego, że musi być nieskazitelnie czysta, aby móc przepuszczać boskie energie.

Dusze powracają do rdzenia cyklicznie. Przebywają w nim kilka miliardów lat służąc Bogu. Znajdują się wtedy w stanie boskiej czystości, ekstazy. Kiedy Dusza wychodzi z rdzenia źródła jest czysta, wolna od wszelkich doświadczeń, jest bezosobowa. Jednak żeby istnieć we Wszechświecie musi stworzyć sobie osobowość. Dlatego rozpoczyna wędrówkę w celu zbierania doświadczeń, które ją budują. Tu dochodzimy do momentu tworzenia światów szkół i nieskończoną wędrówka jako doświadczania Dusz.

Fragment wywiadu S. Sadowskej z A. Deyevem