Kim naprawdę jesteśmy? - Zmiana na Ziemi

Ocalenie część XI: Kim naprawdę jesteśmy?

Tak dokładnie to jesteśmy niezwykłym zbiorem 5-ciu warstw świadomości. W rozmowach z Duszą często dotykam tematu wpływu rożnych części naszej świadomości i świadomości Duszy na nasze życie. Opowiem wam to co uświadomiła mi moja Dusza.

Pierwsza świadomość to najbardziej znana część, nazywana jak naszą zwykłą, codzienną świadomością.
Jej wpływ na nasze życie jest największy stanowi około 40%.

Drugą jest świadomość naszego ciała. Niewiele o niej wiemy, a jej wpływ na nasze życie i na nasze zdrowie to 30%.

Trzecia świadomość to stała obecność w naszej świadomości innych ludzi – naszej rodziny, partnera, znajomych. Połączony wpływ ich świadomości na nasze życie to 20% naszej wspólnej świadomości.

Czwartym elementem naszej świadomości jest globalna zbiorowa świadomość ludzkości, to tak nazywane pole morfogenetyczne ludzkości. To tylko 5%.

Ostatnia część naszej wspólnej świadomości to świadomość naszej Duszy, to też tylko 5%.

Najbardziej niezwykła jest świadomość naszego ciała, skupiona w obszarze naszego serca i w 100% połączona z pierwszym ciałem subtelnym i naszym zdrowiem fizycznym. Kontroluje nasz zegar biologiczny, przemiany naszego ciała na poziomie komórkowym, prace wszystkich narządów, procesów trawienia, przepływu krwi i innych płynów w organizmie. Jest w niej zapisana długość naszego życia mierzona ilością uderzeń serca w ciągu życia.

Świadomość naszego ciała powstaje w 2 miesiącu życia płodowego jest połączeniem świadomości ciała matki – 40% i świadomości ciała ojca – 40%. Ostatnim najważniejszym elementem tej świadomości naszego ciała jest niezwykłe, unikalne nasienie karmiczne – 20% wpływów.

To nasienie karmiczne przechowuje się pomiędzy naszymi żywotami w pierwszym ciele astralnym, zebrana jest w nim informacja o wszystkich naszych chorobach, ranach, skaleczeniach i zniekształceniach naszego ciała, a także długości życia w wszystkich poprzednich żywotach.

Takich niezwykłych nasion karmicznych jest u nas cztery. W każdym z nich jest zapisana rożnego rodzaju informacja o naszych ciałach – fizycznym, psychicznym, emocjonalnym i o wszystkich związkach uczuciowych z poprzednich żywotów. Te ostatnie trzy niezwykłe nasiona przechowuje się w drugim ciele astralnym, pomiędzy naszymi żywotami.

Proces zbudowania naszej świadomości i osobowości oraz kształtowanie naszego ciała fizycznego zaczyna się w siódmym miesiącu ciąży. Następuje aktywacja procesu rozpakowania i powolnego wgrywania informacji z tych czterech unikalnych nasion karmicznych.

Nasza zwykła codzienna świadomość jest zbudowana z naszego ego, zdrowego rozsądku i w ogromnym stopniu z wychowania i wpływów środowiska. Kiedy ona powstaje, stwarza namacalną zmianę w czasie naszego życia w następnych pięciu ciałach subtelnych. Te ciała powiązane są z naszymi stanami psychicznymi, emocjonalnymi, związkami, pracą i w końcu z rozwojem duchowym.

Matriks, w którym żyjemy ma nieograniczony dostęp do kierowania trzema naszymi świadomościami.
Wpływa ogromnie na naszą zwykłą świadomość, na świadomość najbliższych osób, która jest częścią naszej świadomości i w końcu na zbiorową świadomość ludzkości.

Tylko kiedy po długich poszukiwaniach i wychodzeniu z iluzji w końcu docieramy do stanu, w którym jesteśmy całkowicie połączeni z Duszą, to te 5 rożnych części naszej wielowarstwowej świadomości przekształca się w jedną niezwykłą, wspólną i uniwersalną świadomość kierowaną wyłącznie przez naszą Dusze.

Aleksander Deyev