Skutki uboczne utracenia Duszy - Zmiana na Ziemi

Ocalenie część XIII: Skutki uboczne utracenia Duszy

W rozmowach z moją Duszą często dotykam tematu negatywnych zmian, które powstają po długoletnim procesie utracenia Duszy.

Sam doświadczyłem większości z nich. Od 7 do 30 roku mojego życia miałem porwaną Duszę. Dlatego wiem jak wygląda życie i dorastanie bez stałej obecności Duszy. Te 11 poniższych problemów ludzie doświadczają najczęściej.

1. Utracenie Duszy to utracenie połączenia z BOGIEM.

2. To utracenie prawdziwego celu podróży przez życie (jeśli tym celem było spotkanie z BOGIEM).

3. Z powodu braku łączności z BOGIEM szukamy go w religiach świata (ani jedna religia świata, nigdy nie reprezentowała, nie reprezentuje i nigdy nie będzie reprezentować BOGA).

4. Życie z ogromną wewnętrzną pustką w sercu (próbujemy ją wypełnić rodziną, pracą i nałogami).

5. Utracenie połączenia ze sobą, brak wewnętrznej komunikacji, brak zrozumienia sensu swojego życia.

6. Utracenie całkowitego zainteresowania sobą, obojętność emocjonalna wobec siebie.

7. Zanikanie zdolności wyrażania i odczuwania pięknych uczuć w swoim życiu.

8. Czarnowidztwo, jako sposób postrzegania każdej nadchodzącej zmiany.

9. Uległość i podatność na negatywne emocjonalne wpływy, efekt tłumu.

10. Utracenie smaku życia, wygaszenie wewnętrznego pragnienia doświadczenia i przeżywania jego w pełni. Wycofanie się z aktywnego sposobu życia.

11. Zmniejszenie witalności na poziomie fizycznym, brak siły i chęci na walkę z chorobami, poddanie się powodujące powstanie chorób przewlekłych.

Chciałem pokazać wam jak dużo destrukcyjnych zmian w naszym codziennym życiu powstaje, po utraceniu Duszy w dolnym astralu. Niektóre zmiany można cofnąć, niektóre są nieodwracalne nawet po odzyskaniu Duszy.

Aleksander Deyev