Równowaga życia – część XVIII: Wygaszenie Matrixa

Chaos na świecie, którego jesteśmy świadkami i który nasila się z każdym dniem, jest związany z procesem wyłączania matrixa. Cały czas narzekamy na ten matrix, walczymy z nim, próbujemy z niego wyjść, a tymczasem to nie tylko sposób kierowania społeczeństwem. Matrix kieruje pogodą, temperaturą, przepływem prądów oceanicznych, promieniowaniem słonecznym, czy polem magnetycznym Ziemi. W tej chwili właśnie obserwujemy proces wyłączania matrixa, to jest ten chaos – koniec eksperymentu. Tym eksperymentem było stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju cywilizacji – warunków umożliwiających ludziom życie w zgodzie z ich duszom. Nie musiała to być cywilizacja rozwinięta technologicznie, naukowo, czy cybernetycznie. Tylko część ludzkości osiągnęła ten cel i stała się zdolna do życia w zgodzie ze swoją Duszą. Większość tych ludzi powielała tę zdolność w kilku wcieleniach. Potwierdzeniem tego jest jakość ich życia. Ci ludzie są końcowym wynikiem eksperymentu to oni reprezentują Ludzkość we wszechświecie, to oni przechowają pamięć o naszej cywilizacji.

Aleksander Deyev