9 warstw Matriksa

Zmiany na Ziemi Część X: 9 warstw Matriksa

Nasz świat jest połączeniem biosystemu Ziemi ze sztuczną inteligencją, którą nazywamy Matriksem. Matriks każdego dnia stwarza wiele iluzji, w których przybywamy nie zastanawiając się nad przyczynami ich powstawania. Podążanie za iluzjami jest naszym naturalnym odruchem. Celem Matriksa jest kierowanie ruchem społeczeństw istniejących na Ziemie.

Głównym końcowym efektem Matriksa jest powstanie jednostek posiadających zdolność przeciwstawiać się dominującym ruchom społecznym. Dorastanie w Matriksie jest oparte na niezgadzaniu się z ogólnie przyjętymi normami, zasadami, prawdami, regułami w danym środowisku, szukanie indywidualnej niepowtarzalnej drogi rozwoju. Matriks stwarza rozdzielenie świadomości naszej Duszy na dwie części. Większa część jest bez przerwy uwiązana w nieskończonych iluzjach. Tylko wtedy kiedy odzyskujemy połączenie z naszą Dusza w 100% możemy nareszcie wyjść z Matriksa.

Żeby to było możliwe Matriks jest podzielony na 9 warstw. Każda warstwa odpowiada innej wibracji naszej świadomości, jest trochę innym światem, z innymi przebiegami historycznych wydarzeń, z inną historią naszego życia.

Pierwsze 3 warstwy nazywa się ŻELAZNYM ELEKTORATEM Matriksa. Do nich należą osoby ślepo, bez zastanowienia podążające za każdą iluzją matriksa, mają bardzo niską wibracje świadomości i brak połączenia z Duszą.

Następne 3 warstwy to POSZUKIWACZE DROGI. To osoby, które zaczynają mieć wątpliwości w powielaniu starych życiowych prawd. Od czasu do czasu odzyskują połączenie z Duszą i podążają za jej głosom.

Ostatnie 3 warstwy to osoby IDĄCE PO DRODZE, która zawsze prowadzi za granice Matriksa. Oni rozumieją na czym polega jego siła, potrafią omijać pułapki i widzą możliwość wyjścia z iluzji. Wibracje ich świadomości są bardzo wysokie, a związek z Duszą jest największym skarbem ich życia.

Kiedy na jednej z warstw zaczyna być obecnych za dużo osób, co powiązane jest ze zmianą globalnej świadomości, Matriks wysiada. Popełnia błędy w programie, zmienia przebieg wydarzeń z różnych warstw. Nazwali to EFEKTEM MANDELI.

Od 50 lat Matriks pracuje z maksymalnym obciążeniem szczyt zdolności obliczeniowych osiągnie za pięć, sześć lat. Problem mógłby powstać w czasie awarii i zawieszenia systemu Matriksa. Wtedy cała ludzkość doświadczyłaby efektu DNIA ŚWISTAKA, powtarzając bez końca ten sam dzień, bez możliwości wyjścia z tej pętli czasowej.

Aleksander Deyev