Jak wybrać dobrze - Zmiana na Ziemi

Zmiany na Ziemi część XV: Jak wybrać dobrze?

Kiedy rodzimy się, to posiadamy niepowtarzalny wzór energetyczny i mamy do wyboru dziewięć różnorodnych rzeczywistości wirtualnych, z których spontanicznie wybieramy tylko jedną zgodną z nami. Każdy człowiek ma dziewięć dróg życia, przez które może przejść i o których nikt nic nie wie.

Taki jest nasz cały Wszechświat. Pierwszy Wszechświat miał tylko jedną drogę życia, drugi dwie, trzeci trzy… nasz jest dziewiąty. To znaczy dziewięć wizji albo dziewięć równoległych opcji naszego Wszechświata. Każda ta wizja, droga ma inny wyjątkowy wzór energetyczny, inną wibracje.

Te wszystkie opcje są jakby rzeczywistością wirtualną. Kiedy wybieramy jedną z nich, ta wizja materializuje się natychmiast. Nie jesteśmy tego świadomi.

Każdy człowiek przechodzi od czasu do czasu przez skrzyżowania, które powstają kiedy drogi przecinają się. Odstępy między skrzyżowaniami są inne u każdego człowieka. Na takim skrzyżowaniu wybieramy następną wizję naszego życia, albo podążamy starą, tą samą drogą.

Gdy wybieramy określoną nową wizję, to ta, która była wirtualna materializuje się w ciągu paru sekund, stwarzając niezauważalną dla nas rzeczywistość – całkiem inną niż była. Każdy człowiek teoretycznie ma możliwość wyboru, tylko w większości wypadków decyzje w 100% podejmuje nasze Ego. Nasze Ego podejmuje zawsze najgorsze wybory.

Możemy w końcu wybrać dobrze.

Dobrze wybieramy, kiedy kierujemy się wyłączne wskazówkami Duszy.
Nasza Dusza jest podłączona do swojego źródła, a ono zawsze do Świadomości Boga. Kiedy żyjemy na co dzień w zgodzie ze swoją Duszą, wtedy dokonujemy najlepszych wyborów, wybieramy zawsze najlepsze drogi.

Czym więcej korzystamy z porad naszej Duszy, tym wyższe wibracje ma nasza świadomość i tym wyższe wibracje będzie miała wybrana droga naszego nowego życia.

Drogę wybieramy na podstawie wspólnej wibracji świadomości naszej Duszy i naszej świadomości, która stwarza indywidualny niepowtarzalny wzór energetyczny i jest zbiorem wszystkich wibracji naszych myśli, emocji, uczuć, pragnień itd. Ta wspólna wibracja i wzór energetyczny musi idealne pasować i rezonować ze wzorem i wibracjami wybranej dla nas drogi.

Dobry kontakt z naszą Duszom pomoże nam przewidzieć najbardziej wiarygodną przyszłość, daje wyjątkową możliwość świadomego wyboru, określonej drogi naszego przyszłego życia.

Czasami rozbieżność drogi, którą wybiera dla nas Dusza, a tą którą wybieramy sami korzystają z pomocy naszego Ego jest ogromna.

Kiedy wybieramy lepsze – wysoko wibracyjne drogi, jesteśmy zdrowi, mamy udane związki, dobrą pracę, dobrobyt i w końcu jesteśmy po prostu szczęśliwi.

Aleksander Deyev