Zmiany na Ziemi część XIV: Nasz nowy dom w 5-tym wymiarze

Nasz Nowy DOM powstał 3 lata temu na jednej z warstw 5-tego wymiaru. Bardzo przypomina naszą Ziemie 700 lat temu. Jest to ogromna piękna wyspa w oceanie. Ten świat jest sztucznym tworem, mieszanką 3, 4 i 5-tego wymiaru. Powstaje na rożnych warstwach 5-tego wymiaru pod koniec każdego semestru roku szkolnego w ziemskim matriksie. Świat ten może być zamieszkiwany przez nas do 15 tys. lat.

Dotrą do niego wszyscy, którzy zakończyli rok szkolny, dostali i w pełni rozpakowali oprogramowanie, w czasie którego zostało stworzone jedyne w swoim rodzaju Ciało Światła. Oprócz tego świadomie wyszli z większości iluzji matriksu, a jest to możliwe tylko przy bardzo dobrej współpracy ze swoją Duszą. Po zakończeniu tego procesu, który może trwać dłużej niż jeden żywot, może pozostać w naszym życiu maksymalnie 10-13 iluzji.

Nasze Ciało Światła to ciało energetyczne, które powstało jak suma wszystkich ciał subtelnych, astralnych i naszego ciała fizycznego. I dokładnie to Ciało Światła posłuży jak szkielet energetyczny do powstawania naszego, nowego ciała w Nowym Świecie. Nazywam je ciałem wakacyjnym, bo ten świat będzie światem naszych wakacji po długim roku szkolnym w matriksie.

Nasze nowe ciało wakacyjne będzie w 40% przypominało nasze ciało obecne. Nie będzie posiadało wewnętrznych narządów. Energia jako jedyny rodzaj pożywienia będzie pobierana przez pory skóry ciała. Powstanie w kokonie biologicznym podobnym do sztucznej macicy.

Kiedy umieramy w naszym świecie matriksu to rozpoczyna się proces przenoszenia świadomości do Ciała Światła w Nowym Świecie. Po 5-ciu miesiącach rodzi się ciało wyglądające jak 2 letnie dziecko. To ciało niema płci, jej wybór dokonujemy w 6-stym roku życia. Czas do pełnego rozwoju ciała to 20 lat, a długość życia sięgać będzie 3 tys. lat. To ciało nie posiada możliwości rozmnażania, każdy poród jest sztuczny.

Nasz Nowy Świat zbudowały 4 cywilizacje obcych ras. Są one stałymi opiekunami nad ziemskim matriksem trzeciego wymiaru. To oni przyjmują nasz poród kiedy tam się odrodzimy. Będą cały czas obecne w czasie naszego pobytu tam i nauczą nas reguł i zasad życia w Nowym Świecie.

Czas pobytu Dusz w Nowym Świecie, które skończyły pierwsze 5 klas szkoły średniej jest ograniczony do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w innej szkole, na innej planecie, w innym matriksie. Czas pobytu innych ograniczony będzie wyborem, który muszą dokonać przed podróżą i odrodzeniem w innych cywilizacjach. Dlatego ten świat będzie często odwiedzany przez obcych pełniących zawód, który można nazwać poszukiwaczem Dusz. Prowadzą rekrutacje dla rożnych cywilizacji, na rożnych poziomach rozwoju istniejących w naszej galaktyce.

Czas pobytu w świecie wakacji służy poukładaniu wszystkich świadomości, powstających w rożnych żywotach spędzonych na Ziemi w czasie roku szkolnego matriksu w jedną wspólną świadomość. Ona stanie się częścią świadomości naszej Duszy w momencie zakończenia pobytu w świecie wakacji.

Do tej pory w Nowym Świecie zamieszkało około 10 tys. osób. Prawdziwy ruch zacznie się za 10 lat i potrwa następne 80 lat. Ci którzy pozostaną na Ziemi spędzą ten czas w świecie naszej upadającej cywilizacji. To nie jest kara boska, a normalny proces cykliczności. Wszystko co powstało musi upaść i nikt tego prawa nie zmieni. Potwierdzeniem tego jest upadek wszystkich poprzednich cywilizacji istniejący przed nami na Ziemi.

Aleksander Deyev