Kilka słów na spotkanie – Aleksander Deyev

Aleksander Deyev pomimo, że nie może uczestniczyć w naszym spotkaniu chciał w jakiś sposób zaznaczyć swoją obecność i przekazać kilka słów na to spotkanie.

4 kroki, które pozwolą nam odzyskać poziom świadomości Duszy

Pierwszy z nich jest najtrudniejszy i dla większości ludzi nie do przekroczenia. Polega na zrozumieniu, że z Bogiem nie łączy nas Biblia, Koran, ani Talmud, Jezus, jego matka, papież, biskup, ksiądz. Z Bogiem łączy nas tylko dusza, tak było, jest i będzie. Po to została stworzona i po to była nam przez Boga dana, jako główne narzędzie połączenia z Nim.

1. Postaw duszę w centrum swojego życia.

Pierwszym krokiem na drodze odzyskania świadomości swojej duszy, jest postawienie jej w centrum swojego życia. Niech całe życie kręci się obok niej, postaw ją w to miejsce, które łączy ciebie z Bogiem.

2. Daj jej zgodę na prowadzenie.

Drugim krokiem jest danie zgody swojej duszy na prowadzenie w życiu. Żeby to było możliwe, musisz stworzyć związek ze swoją duszą, nauczyć się ją słyszeć, a później zaakceptować, że to, co słyszysz, jest najlepszym rozwiązaniem w twoim życiu. To jest twój wewnętrzny doradca i nauczyciel, a informacja, która pochodzi od duszy, jest do ciebie idealnie dopasowana i właściwa.

3. Realizuj jej wskazówki.

Trzeci krok to podążanie za głosem swojej duszy. Nie wystarczy tylko ją usłyszeć i zrozumieć, trzeba jeszcze za nią pójść, zacząć realizować to w życiu i wprowadzać zmiany na różnych płaszczyznach i poziomach. Kiedy zacząłeś już wprowadzać te zmiany, zgodnie ze wskazówkami duszy, zacznij obserwować to, co powstało.

4. Obserwuj pozytywne zmiany.

Czwarty krok, to przyjemność podążania za duszą i przyjemność obserwacji zmian.

Odzyskanie 4 stanów świadomości nareszcie stworzy nas pełnymi ludźmi, pozwoli nam w pełni postrzegać tą rzeczywistość, w której żyjemy. Nasze dusze dają nam życie i świadomość, która rozwija się w czasie pobytu w tym świecie. Im dłuższy czas pobytu (im więcej żywotów), tym bardziej rozbudowaną świadomość posiadamy. Kiedy dusza kończy pobyt w tym świecie i wychodzi z niego, to życie tutaj kończy się, a nasza świadomość staje się małym fragmentem świadomości duszy.

Obserwujemy, że świat próbuje się zmienić wprowadzając coraz to nowe rewolucje. Jednak on się nie zmieni na skutek rewolucji technicznej, kulturalnej, informacyjnej, genetycznej. Jedyna zmiana, jaka jest możliwa, to zmiana wewnętrzna, ewolucja duchowa, skierowana na poznanie duszy i jej miejsca w życiu.

Aleksander Deyev

Do zobaczenia na weekendowym spotkaniu
Paweł Kowalski